mặt bằng sàn tòa saphire 1
mặt bằng căn hộ sapphire 2 goldmark city
mặt bằng căn hộ sapphire 3 goldmark city
mặt bằng căn hộ sapphire 4 goldmark city