Thiết kế mặt bằng chi tiết căn hộ Sapphire 3

S4 Căn hộ 3

S3 Căn hộ 11

S3 Căn hộ 10

S3 Căn hộ 9,17

S3 Căn hộ 8,16

S3 Căn hộ 4

S3 Căn hộ 3

S3 Căn hộ 2

Đăng ký đặt mua sản phẩm