Thiết kế mặt bằng chi tiết căn hộ Sapphire 1

S1 – Căn hộ 8

S1 – Căn hộ 7

S1 – Căn hộ 6, 11

S1 – Căn hộ 5,10

S1 – Căn hộ 4,9

S1 – Căn hộ 3

S1 Căn hộ 2

S1 Căn hộ 1

Đăng ký đặt mua sản phẩm